Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Φεστιβαλ

Η σχέση μεταξύ κινηματογραφικής ταινίας και παιδιού είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης. Είναι αφορμή για προβληματισμό, νοερή συμμετοχή σε γεγονότα και καταστάσεις αλλά και  έκφραση ιδεών και συναισθημάτων. Οι ταινίες αποτελούν βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική στάση και η ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης απέναντι στα εκφραστικά μέσα και τα μηνύματα. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα το νηπιαγωγείο μας έλαβε μέρος στις on line προβολές του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Παρακολούθησαν μια σειρά  από της καλύτερες ταινίες μικρού μήκους, που γυρίστηκαν από τους φοιτητές της FAMU τα τελευταία δέκα χρόνια με τίτλο “FAMU για παιδιά” και συμμετείχαν σε δραστηριότητες πριν και μετά την θέαση της ταινίας.