Εκπαιδευτικοί

  • Μιχαλοπούλου Μαρία (Νηπιαγωγός 1ου Πρωινού Τμήματος-Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου)
  • Διαμάντη Ιουλία (Νηπιαγωγός 2ου Πρωινού Τμήματος)
  • Κουτσουράκη Βασιλική (Νηπιαγωγός Ολοήμερου Τμήματος
  • Κούτρα Αθηνά (Νηπιαγωγός Τμήματος Ένταξης)
  • Κοντάκου Χρυσούλα (Ψυχολόγος)