Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με το προεδρικό Διάταγμα 79/2017:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ 2021-2022