Διακοπή μαθημάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Αργοστόλι, 14.02.2021
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. : 11301/2885
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.:28 100 Αργοστόλι
Τηλέφωνο: 2671 – 360531
FAX: 26710 – 28462
Email: antipin.kef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Διακοπή μαθημάτων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ’ αρ. 181-
17/16-9-2017, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-
4083/Β’/23-11-2017).
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου :οικ.65441/26448/07.09.2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων με θέμα : Παράταση θητείας των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων (ΑΔΑ : 6ΡΚΘ7ΛΕ-ΨΨΓ) και την με αριθμό πρωτοκόλλου : οικ.75962/31827/03-09-2019
(ΦΕΚ 707/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019, ΦΕΚ 809/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03-10-2019 διόρθωση σφάλματος)
απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
4. Την με αριθμό ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
5. Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης Βραχείας Διαχείρισης των
συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την Κωδική Ονομασία “Βορέας” στα
πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”.
6. Την επικοινωνία με τους Δημάρχους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης καθώς και τους
Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
7. Την επέλευση της κακοκαιρίας “Μήδεια” και την επαγόμενη δυσκολία λειτουργίας των σχολικών
μονάδων και μετακίνησης των μαθητών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και ιδίως των
χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή των μαθημάτων Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των έκτακτων
καιρικών φαινομένων, σε όλες τις σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια –
Λύκεια) σε όλη την επικράτεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Σταύρος Π. Τραυλός

 

Σε συνέχεια της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη,  για την διακοπή μαθημάτων την 15 και 16 Φεβρουαρίου 2021 απο τις σχολικές μονάδες λόγω καιρικών συνθηκών,εφαρμόζεται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση με το ισχύον πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών.

Απο την Δ.Π.Ε Κεφαλληνίας

Αφήστε μια απάντηση