Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το 1ο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Μεσολογγίου φιλοξενείται στο ισόγειο του Κορδόσειου Ιδρύματος στο
Νεοχώρι.Αποτελείται από 4 αίθουσες διδασκαλίας,ένα γραφείο, μία κουζίνα , εναν μικρό αποθηκευτικό χώρο
όπου φυλλάσονται τα είδη καθαριότητας,ένα αποθηκευτικό χώρο όπου φυλλάσεται το παιδαγωγικό υλικό και 2
μικρές τουαλέτες για τα νήπια.Την σχολική χρονιά 2021-2022 χρησιμοποιήθηκαν οι 3 αίθουσες διδασκαλίας
καθώς λειτούργησαν 2 πρωινά τμήματα και 1 ολοήμερο.
Το κτίριο αυτό χρονολογείττε από το 1975 και χρησιμοποιήθηκε σαν γηροκομείο.Οι αίθουσες που
χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας είναι αρκετά μικρές .Έγιναν μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία
χρόνια για να διαμορφωθούν σε όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές για το νηπιαγωγείο.Οι προσπάθειες αυτές
στηρίχτηκαν κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου φιλοξενείται η μουσική σχολή Μεσολογγίου, γεγονός που καθιστά το σχολείο
μας εκτεθειμένο σε διάφορους εξωσχολικούς οι οποίοι εισέρχονται στο σχολείο τις απογευματινές
ώρες.Επιπλέον η λειτουργία της μουσικής σχολής ξεκινάει στις 3.00 μ.μ. δηλαδή συμπίπτει με το ολοήμερο
τμήμα.Η εξώπορτα μένει ξεκλείδωτη για να εισέρχονται οι μαθητές της μουσικής σχολής και ο κίνδυνος κάποιο
μικρό παιδάκι να φύγει είναι αυξημένος.
Ο προαύλιος χώρος που βρίσκεται μπροστά από το σχολείο είναι περίπου 200 τ.μ. .Φέτος με τη συνδρομή των
γονέων και με χρήματα από τη σχολική επιτροπή στρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του με τεχνητό χλοοτάπητα.
Επίσης τοποθετήθηκε και αμμοδώχος η οποία κατασκευάστηκε από γονείς του νηπιαγωγείου μας.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το νηπιαγωγείο βρίσκεται στα όρια της κατοικήσιμης περιοχής γεγονός το
οποίο επιβάλλει στην πλειοψηφία των γονέων να φέρνουν τα παιδιά τους με μεταφορικό μέσο.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
1. Η δημιουργία κλίματος αγάπης και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών.
2. Η δημιουργία κλίματος σεβασμού και αλληλοκατανόησης μεταξύ των μαθητών.
3. Η συνεχής προσπάθεια και η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και
συνεργασίας με τους γονείς.
4. Η προσπάθεια εισαγωγής νέων τρόπων εκμάθησης χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία .
5.Η συνεργασία και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών καθώς και η διαθεσή τους για συνεχή ενημέρωση και
επιμόρφωση.
6.Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας ,συμπαράστασης και συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
7. Η βελτίωση του προαύλιου χώρου χάρη στην συνεργασία και την εθελοντική εργασία των γονέων.
Σημεία προς βελτίωση
1. Μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη.
2. Μείωση του υπέρογκου φόρτου γραφειοκρατικής εργασίας που εμποδίζει την
απρόσκοπτη εκτέλεση του εκπαιδευτικού μας έργου.
3. Βελτίωση της κτιριακής υποδομής.
4.Μείωση του αριθμού των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων καθώς για να πραγματοποιηθούν στερούν χρόνο από άλλες
δραστηριότητες και προκαλούν πίεση και άγχος στους εκπαιδευτικούς.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
1. Συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν τόσο στο εκπαιδευτικό τους έργο, όσο και στην
συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατική δουλειά που τους έχει επιβληθεί.
2. Η διάθεση βελτίωσης και γνωριμίας με νέες εκπαιδευτικές πρακτικές.
3. Η προσπάθεια εξασφάλισης πόρων παρά την μικρή κρατική οικονομική ενίσχυση , σε εποχές οικονομικής
κρίσης και πανδημίας.
Σημεία προς βελτίωση
1. Μείωση του τεράστιου όγκου γραφειοκρατικής δουλειάς.
2. Θα έπρεπε να εξασφαλιστεί γραμματειακή υποστήριξη για τα σχολεία.
3. Πρόσληψη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες ιδιαίτερα σε καιρό πανδημίας.
4. Ενίσχυση της κρατικής επιχορήγησης στα σχολεία.
5. Επίλυση των μεγάλων κτιριακών προβλημάτων.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
1. Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα παιδαγωγικών και
διδακτικών πρακτικών.
2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της πράξης στο
διαδίκτυο.
3. Συνεχής προσπάθεια αυτοβελτίωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με προσωπική τους πρωτοβουλία
και έξοδα.
Σημεία προς βελτίωση
1. Παροχή δυνατότητας επιμόρφωσης με κρατικούς πόρους ή έστω μείωσης του κόστους για τους εκπαιδευτικούς.
2. Εξασφάλιση δυνατότητας συνεργασίας με άλλα σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού με οργανωμένες δράσεις
από το υπουργείο και όχι βασιζόμενοι μόνο στην πρωτοβουλια των εκπαιδευτικών.
3. Ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση της διάθεσης επιμόρφωσης με μείωση των γραφειοκρατικών
καθηκόντων και εξασφάλισης ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος.
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχέσεις σχολείου – οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
1. Δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και γονέων.
2. Συνεργασία με τους γονείς σε θέματα παιδαγωγικά.
3. Διαρκής ενημέρωση των γονέων με συναντήσεις και μέσω των κοινωνικών δικτύων που δημιουργήσαμε γι
αυτό τον σκοπό.
4. Επίτευξη συνεργασίας με στόχο την βελτίωση του σχολικού κτιρίου.
5. Εθελοντικές κοινές δράσεις.
6. Κοινές δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
7. Κλίμα ηρεμίας και απόλυτης συνεργασίας τόσο με τα παιδιά όσο και με το οικογενειακό τους περιβάλλον.
8. Με τη βοήθεια των γονέων καταφέραμε μέσα από το παιδαγωγικό μας έργο και
το κλίμα συνεργασίας να βοηθήσουμε τους μαθητές μας:
-Να ενισχύσουν τις γλωσσικές ικανότητες τους.
-Να ενισχύσουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες.
-Να ενισχύσουν την κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
Η κύρια δυσκολία που παρουσιάστηκε ήταν η πανδημία που δυσκόλεψε κυρίως την άμεση συνεργασία με τους
γονείς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης από κοινού επιμορφώσεων και δράσεων.
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις
Θέμα 1
Άξονας
Σχολείο και κοινότητα
Ειδικότερο Θέμα
Τρόποι συνεργασίας των σχολείων μεταξύ τους και ανοίγματος του σχολείου στην
κοινότητα

Ολοήμερο τμήμα 2021-2022

Φέτος στο ολοήμερο τα παιδάκια μας ασχολήθηκαν με σπουδαίους ζωγράφους και μετέτρεψαν την τάξη σε έκθεση έργων τέχνης!!!!

284991911 177231927995497 4143951987704360215 n    Wassliy Kandinsky                286853358 177232097995480 7062829741859663539 n Robert Delaunay

285241952 177231881328835 4380320318918900559 n Paul Klee                                                                  286927165 177232157995474 7918387787003759713 n  Vincent van Gogh

286915257 177232284662128 3850263661551328340 n  287043825 177232334662123 1098411360635395390 n   Juan Miro

  287211800 177232241328799 1730995539370522860 n Claude Monet

286976622 177231904662166 6089414090100756005 n George Braque

Τα αναμνηστικά μας! Καδράκια με την κ. Κωνσταντίνα, θήκες για τα πινέλα μας και βιβλιαράκια με τους ζωγράφους που γνωρίσαμε!

286990198 177232361328787 6866732222874404583 n  287153677 177232344662122 1004522004854553743 n 287156117 177232354662121 3690534779191784787 n

Επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου!

Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης στο δημοτικό σχολείο τα νηπιάκια μας επισκέφτηκαν σήμερα την Α’ δημοτικού. Η κυρία και τα παιδιά μας υποδέχτηκαν με χαρά και μας εξήγησαν λίγα πράγματα από αυτά που θα κάνουμε του χρόνου!!!

286750615 176959751356048 3247788308144588514 n 286795460 176959864689370 3755178883745754313 n

286610694 176959928022697 697025883043731261 n 286641712 176960194689337 5494388270763962847 n 286692380 176959921356031 3197813999463885553 n 286711543 176960168022673 1614318346108126985 n  286756448 176959901356033 2553686779713051939 n  286802190 176960388022651 5472489116715592847 n 286864309 176960071356016 5614998493660502830 n 286932719 176960124689344 8324499832863674196 n 286939727 176960251355998 7520879048737592314 n 287090564 176960394689317 7446126738644580422 n 287127129 176960368022653 468801760070086704 n 287162186 176960288022661 1073371372813906478 n

Να ζει το Μεσολόγγι!

Όταν μπαίνεις στον κήπο των ηρώων στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου νοιώθεις θαυμασμό!!! Καταλαβαίνεις ότι κάτι σπουδαίο έχει συμβεί στον τόπο αυτό! Όταν έχεις για ξεναγό τον Γιώργο Αποστολάκο ο θαυμασμός γίνεται δέος και περηφάνια!!!! Με τα μικρά μας νηπιάκια και τις μανούλες τους γνωρίσαμε την σπουδαία και μοναδική ιστορία του τόπου μας!!!! Ευχαριστούμε τον Γιώργο Αποστολάκο για την εξαιρετική ξενάγηση τόσο στον κήπο των ηρώων όσο και στην πινακοθήκη της Ι. Π. Μεσολογγίου!!!

284815622 175202234865133 6546017661175857489 n 284934425 175202168198473 108920700432523879 n 285048485 175203068198383 494456796061140438 n  285180736 175202518198438 7720972846971273006 n   285122361 175202334865123 3014757091541738269 n  285219554 175202204865136 6310306831976080158 n 285581563 175202474865109 2641351907476301423 n  285452904 175202458198444 6662758286992217260 n   284958177 175202421531781 3486236589616604899 n 284977273 175202268198463 2606279084072823850 n 285013059 175202681531755 7220109781094943953 n 285117683 175202524865104 4794065578720795703 n  285376710 175202591531764 5699923060399184502 n 285133197 175202624865094 7429989993958204348 n 285153367 175203018198388 517182740953124053 n 285190434 175202568198433 515224394066242799 n 285621602 175202551531768 3531744514895919614 n 285223594 175202658198424 291047814391835930 n 285227171 175202644865092 2219312365427772419 n 285304890 175203051531718 3389586415653122716 n  284955632 175203034865053 8370918765302183298 n 285335551 175202978198392 7510203183558223550 n