Μπορείτε να ενημερωθείτε ή να κατεβάσετε τις οδηγίες με την ύλη των μαθημάτων της Α Λυκείου

 [έγγραφο ΥΠΑΙΘ:  156357/Γ2/30-9-2014] >>>>>>> ΕΔΩ 

και την ύλη της Β Λυκείου [έγγραφο ΥΠΑΙΘ: 171867/Γ2/ 22-10-2014] >>>>>>> ΕΔΩ   

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΙΘ