Πολύγλωσσο μαθητικό Δελτίο Ειδήσεων (στην αγγλική, αλβανική και περσική γλώσσα)

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανοιχτά σχολεία για όλους”, οι μαθητές του Β1 του 1ου ΓΕΛ Κιλκίς με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, Α. Ριζάκη και Χρ. Αραμπατζή, εργάσθηκαν κατά ομάδες και παρήγαγαν ένα δικό τους δελτίο ειδήσεων, εντοπίζοντας τα θέματα που απασχολούν τους ίδιους και τους συνομηλίκους τους. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συζήτηση και τη συνεργασία, γνωρίσθηκαν καλύτερα μεταξύ τους, άκουσαν τον προβληματισμό των συμμαθητών τους/τριών τους, ενίσχυσαν τις σχέσεις τους και συνέβαλαν στην κατανόηση αυτού του προβληματισμού και από μαθητές με γλωσσικές δυσκολίες, λόγω διαφορετικής καταγωγής, με τη μετάφραση των κειμένων τους στην αγγλική, αλβανική και περσική γλώσσα.

 Λήψη αρχείου

Κατηγορίες: Schools for all/ Σχολεία για Όλους. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.