Αρχική » Εξετάσεις

Αρχείο κατηγορίας Εξετάσεις

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σχολείου

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ηλεκτρονική Τάξη

Ηλεκτρονική Τάξη

Εσωτερική σύνδεση http://10.12.21.11/eclass361

Μετακινήσεις ΚΤΕΛ

Μετακινήσεις ΚΤΕΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη βάρδια ξεκινά 8:30 και η δεύτερη βάρδια 10:00. Οι μαθητές που δίνουν μόνο στη δεύτερη βάρδια οφείλουν να είναι 15 λεπτά νωρίτερα στο σχολείο.

Πρόγραμμα Ειδικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019.xlsx – Γ Παρελθόντων

Πρόγραμμα Ειδικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019.xlsx – Γ Τάξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Α΄ΤΑΞΗ

Β΄ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου 2019

Πρόγραμμα Σχολείου

Άνοιγμα

Εξέταση θεωρητικών μαθημάτων 2018

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

1.1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ερωτήσεις που μπορούν να αναλύονται σε
υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

1.2. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά
50% στην πρώτη ομάδα και 50% στη δεύτερη.
Τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

-Η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
-Η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων

-Η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης

-Η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων

-Η αξιολόγηση δεδομένων

-Η συνδυαστική σκέψη

-Ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων δεν προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση.

 

Το πλήρες κείμενο εδώ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Παλαιών Ετών – Πληρφοροικής

Παλαιών Ετών Ημερομηνία Εξέτασης
Δίκτυα Υπολογιστών Ιωαννίδης Μουρατίδης 1/6/2018 Ίδια με την Γ΄τάξη
Προγραμματισμός Υπολογιστών Μαρκόπουλος Μουρατίδης 31/5/2018 Ίδια με την Γ΄τάξη
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών Τζαγκαράκης Ιωαννίδης 6/6/2018 Ίδια με ΛΣ της Β τάξης
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Μενουδάκης Παππά 4/6/2018 Ίδια με την Γ΄τάξη
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών Ιωαννίδης Τζαγκαράκης 5/6/2018

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου 2018

Έγγραφο στο drive [  πρόγραμμα ]

1η βάρδια   8:30 π.μ.

2η βάρδια 10:30 π.μ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων