Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο φοιτούν 22 μαθητές:

Τάξη Αγόρια Κορίτσια
Α 7 0
Β 6 0
Γ 9 0

Κατά το σχολικό έτος 2020 -2021  στο σχολείο φοιτούν:

Τάξη Αγόρια Κορίτσια
Α 4 0
Β 12 0
Γ 7 0