Χριστούγεννα με Επαναχρησιμοποίηση  και Ανακύκλωση

5η Ημέρα Επαναχρησιμοποίησης  σήμερα , Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018.

Μαθητές του σχολείου μας έλαβαν μέρος στη δράση αυτή απαντώντας στο ανοιχτό κάλεσμα του ΚΠΕ Βάμου* και δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και άλλες κατασκευές αξιοποιώντας παλιά υλικά συσκευασίας, αλουμινένια καπάκια, χαρτόκουτα, γυάλινα βάζα, κονσερβοκούτια, ηλεκτρικές λάμπες, κουμπιά και άλλα υλικά.

Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές του σχολείου μας για το θέμα των απορριμμάτων, και ειδικά για τη μείωση τους, έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους στον περιορισμό της καταστροφής του περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι μαθητές στη συνέχεια εξέθεσαν τις κατασκευές τους στο χώρο του σχολείου και πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικο bazaar στην πλατεία της πόλης.

  • στα πλαίσια της Πράξης  <<ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ >> που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ>> με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,