Δημοσιεύουμε παρουσίαση του project Olive trees and its products που υλοποιήθηκε στη Γ τάξη (ειδικότητα οικονομικών υπηρεσιών) στα πλαίσια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Λιανού Δέσποινα ΠΕ06, Φλουράκη Χαρά ΠΕ06

olive tree project

σύνδεσμος για την παρουσίαση εδώ