Δείτε εδώ το αποτέλεσμα της εφαρμογής project based learning (μάθησης μέσω έργου) από τους μαθητές του τμήματος ειδικότητας «ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού» Γ τάξης, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Αλεξάκη Μιχαήλ.