Οι μαθητές της Γ’ τάξης του τμήματος Υπάλληλοι Τουριστικών Επιχειρήσεων υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα Body Language. Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας.
Υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος: Λιανού Δέσποινα και Φιοράκη Μαρία.
Δείτε εδώ την παρουσίαση του προγράμματος