Δείτε το τελικό αποτέλεσμα από το έργο μας  εδώ #Fishes Project

Το πρόγραμμα είχε σαν στόχο, μέσω της προσωπικής τέχνης τους, οι μαθητές να εκφράσουν  τη στάση τους απέναντι στο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους πρόσφυγες. Η τέχνη τους ήταν το μέσο προώθησης του στόχου 16 των Ηνωμένων Εθνών και το πρόγραμμά μας, σαν ένας ποταμός όπου τα ψάρια μεταφέρουν τα μηνύματα για ένα καλύτερο κόσμο.
Πληροφορίες για ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο twinspace του προγράμματος, εδώ.