Συμμετοχή των μαθητών μας στον διαγωνισμό Bebras

Συνολικά 15 Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό Bebras, που διεξήχθη στην Ελλάδα για πρώτη φορά στο διάστημα από 25/2/2019 ως 8/3/2019.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της Πληροφορικής (ή Επιστήμης των Υπολογιστών) και της Υπολογιστικής Σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών.

Οι συμμετοχή και μόνο στον διαγωνισμό έχει αξία και αναγνωρίζεται με ειδική βεβαίωση συμμετοχής. Η αυξημένη επίδοση στον διαγωνισμό διακρίνεται με ειδικά βραβεία.

Ο Εκπαιδευτικός – συντονιστής του διαγωνισμού στο σχολείο.

Μπλιάμπλιας Κων/νος