Άρθρα: Μάιος 23, 2019

Η Στ τάξη του σχολείου μας ολοκλήρωσε και φέτος το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ . Συνεργάστηκε με την Ε-Στ τάξη του δημοτικού σχολείου Βίβλου Νάξου σε τέσσερις τηλεδιασκέψεις με θέμα τα προβλήματα του Διαδικτύου. Οι μαθητές γνωρίστηκαν με τους συμμαθητές τους στη Νάξο, διαπιστώσανε ότι περνάνε μεγάλο μέρος της ζωής τους στο Διαδίκτυο, ερευνήσανε στατιστικά τη χρήση […]