Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ Γυμνασίου

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ τάξης να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται για την χωροταξική κατανομή των Γυμνασίων του επόμενου σχολικού έτους. Αφού τη συμπληρώσετε θα την στείλετε στο mail του σχολείου (mail@1dim-mosch.att.sch.grμέχρι τη Δευτέρα 23/11/2020. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες να επισυνάπτουν αρχείο ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, taxis και όχι λογαριασμού τηλεφώνου με τη νέα διεύθυνση.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ