Τελικός Πίνακας Αιτήσεων Υποψηφίων

Τελικός Πίνακας Αιτήσεων Υποψηφίων για εισαγωγή στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (σχολικό έτος 2022-2023.

Παρακαλούμε τους αιτούντες να εκτυπώσουν εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων  https://www.iep.edu.gr/services/pps  για να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που υπάρχουν στον τελικό πίνακα. Προσοχή! Σε ισχύ είναι μόνο η αίτηση που μπορεί να ανακτηθεί και να εκτυπωθεί από την πλατφόρμα των αιτήσεων.Λήψη αρχείου