ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στην δράση Καινοτόμα Σχολεία της ΕΕΠΕΚ,(Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας),με στόχο την εφαρμογή και υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και κατά συνέπεια την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Screenshot 27

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση