ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

                                                                 MIRO

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.Οι γονείς/κηδεμόνες θα φροντίσουν για την  ηλεκτρονική εγγραφή των παιδιών τους που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Ηλεκτρονική εγγραφή στο: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2018 (νήπια) και το 2019(προνήπια).Η φοίτηση είναι διετής και υποχρεωτική.Tα φετινά προνήπια που ήδη είναι γραμμένα στο 18ο Ν/Γ εγγράφονται αυτεπάγγελτα στο επόμενο σχολικό έτος.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Αφού οριστικοποιηθεί η εγγραφή των παιδιών, οι γονείς θα λάβουν μήνυμα μέσω email από τη σχολική μονάδα, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024Λήψη αρχείου

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση