Αρχεία για 12 Μαΐου 2019

Φτάνοντας προς το τέλος του προγράμματος <ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΚΛΙΜΑ>, στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας με τις τάξεις Δ και ΣΤ1,  έχουν προγραμματιστεί δύο εκδηλώσεις  γαι τις 16 και 17 Μαϊου  λεπτομέρειες για τις οποίες θα βρείτα παρακάτω: Λήψη αρχείου