Εγγραφές Α’ Τάξη 2023-2024

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 1 Μαρτίου 2023 έως 20 Μαρτίου 2023 από 10:00 έως 13:00.

Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση φοίτησης  Νηπιαγωγείου
 • Αποδεικτικό μόνιμης  κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.π)
 • Βιβλιάριο υγείας για έλεγχο εμβολίων, Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμών
 • ΑΔΥΜ
 • Βεβαίωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή Κρατικό Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια Κρατική Υπηρεσία (αν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες)
 • Δικαστική επιμέλεια (σε περίπτωση διαζυγίου)
 • Απαλλαγή από Μάθημα (θρησκευτικά, γυμναστική, μουσική)

Κατεβάστε τα έγγραφα εδώ:

 1. Αίτηση εγγραφής 
 2. ΑΔΥΜ και Φύλλο εξέτασης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο