Οι Εκπαιδευτικοί

2019-2020

Διευθύντρια: Δήμητρα Μπαρμποπούλου, Υποδιευθυντής: Γρηγόρης Γαλάνης

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων:

Α1 : κ. Δέσποινα

Α2 : κ. Ευτυχία

Β: κ. Γιώργος

Γ1: κ. Δημήτρης

Γ2: κ. Αντωνία

Δ1: κ. Κυριάκος

Δ2: κ. Μαρία Α. (προσωρινά μέχρι την τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού)

Ε1: κ. Γρηγόρης (υποδιευθυντής)

Ε2: κ. Πέτρος

Στ1: κ. Κρύστη

Στ2: κ. Χρυσούλα

εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: κ. Τάσος Ντρ.

Ολοήμερο Πρόγραμμα: κ. Μαρία Α., κ. Κυριάκος (Δευτέρα), κ. Χρυσούλα (Τρίτη), κ. Πέτρος (Τετάρτη), κ. Δημήτρης (Πέμπτη), κ. Κρύστη (Παρασκευή)

εκπαιδευτικοί Αγγλικών: Μαρία Αρβ. και Έφη Ακρ.

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: κ. Μαρία Χ.

εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής : Μαρία Μαρ.

εκπαιδευτικός Εικαστικών: …………………………………….

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: ……………………………

εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας: Παναγιώτα Μοσχ.

εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας: ……………………………..

εκπαιδευτικός Πληροφορικής: κ. Έφη Γρ.

Πρωινή Ζώνη: κ. Δήμητρα Μπαρμποπούλου (Διευθύντρια)

Παράλληλη Στήριξη: …………………………………………..

Σχολική Νοσηλεύτρια: ……………………………………………

Σχολική Ψυχολόγος: ……………………………………………

2018-2019

Διευθύντρια: Δήμητρα Μπαρμποπούλου, Υποδιευθυντής: Γρηγόρης Γαλάνης

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων:

Α τάξη: κ. Γιώργος Π. 

Β1: κ. Δημήτρης Γεωργ.

Β2: κ. Δέσποινα Βλ.

Γ1: κ. Κυριάκος Κομ.

Γ2: κ. Φωτεινή Δαλδ.

Δ1: κ. Ευτυχία Τικ.

Δ2: κ. Αντωνία Γκαν.

Ε1: κ. Κρύστη Φ.

Ε2: κ. Χρυσούλα Α.

Στ1: κ. Γρηγόρης Γαλάνης (υποδιευθυντής)

Στ2: κ. Πέτρος Φρ.

εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: κ. Τάσος Ντρ.

Ολοήμερο Πρόγραμμα: κ. Μαρία Αντων.

εκπαιδευτικοί Αγγλικών: Μαρία Αρβ. και Έφη Ακρ.

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: κ. Παναγιώτης Φραγγ. και κ. Παντελής Φωτ.

εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής : Μαρία Μαρ.

εκπαιδευτικός Εικαστικών: Μαρία Πατερ.

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: κ. Χρήστος Θεοχ.

εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας: Παναγιώτα Μοσχ.

εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας: Αθανασία Δ.

εκπαιδευτικός Πληροφορικής: κ. Έφη Γρ.

Πρωινή Ζώνη: κ. Δήμητρα Μπαρμποπούλου (Διευθύντρια)

Παράλληλη Στήριξη: κ. Λία Βακ., κ. Ειρήνη Θεοδ., κ. Λένια Σ., κ. Αγλαΐα Π.

Σχολική Νοσηλεύτρια: κ. Βασιλική Τσιρ.

Σχολική Ψυχολόγος: κ. Άννα Καλύβα

 

2017-2018

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων:

Α1: Μαρία Αντ.

Α2: Δέσποινα Βλ.

Β1: Ελένη Γκ.

Β2: Γιώργος Π.

Γ1: Ευτυχία Τικ.

Γ2: Αντωνία Γκ.

Δ1: Πέτρος Φρ.

Δ2: Κυριάκος Κομ.

Ε1: Γρηγόρης Γ. (υποδιευθυντής)

Ε2: Δημήτρης Γεωρ.

Στ1: Κρύστη Φ.

Στ2: Σοφία Στ.

Στ3: Χρυσούλα Αγ.

εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: Τάσος Ν.

Ολοήμερο Πρόγραμμα: Φωτεινή Δαλ.

εκπαιδευτικοί Αγγλικών: Μαρία Αρβ. και Έφη Ακρ.

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: Παναγιώτης Φ. και Μαρία Χρ.

εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής : Μαρία Μαρ.

εκπαιδευτικός Εικαστικών: –

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: Χρυσάνθη Τυρ.

εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας: Παναγιώτα Μοσχ.

εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας: Μάρθα Βασ.

εκπαιδευτικός Πληροφορικής: Έφη Γρ.

Πρωινή Ζώνη: Δήμητρα Μπ. (Διευθύντρια)

Παράλληλη Στήριξη: Εύα Καλ.

 

 

2016-2017

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων:

Α1: κ. Μιχάλης Κ.

Α2: κ. Γιώργος Π.

Β1: κ. Μαρία Αντ.

Β2: κ. Φωτεινή Δ.

Γ1: κ. Πέτρος Φρ.

Γ2: κ. Κυριάκος Κ.

Δ1: κ. Δημήτρης Γεωργ.

Δ2: κ.Καντιάνα Κ.

Ε1: κ. Αντωνία Γκ.

Ε2: κ. Κρύστη Φ.

Ε3: κ. Χρυσούλα Αγγ.

Στ1: κ. Ευτυχία Τικ.

Στ2: κ. Γρηγόρης Γ. (Υποδιευθυντής)

εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: κ. Τάσος Ν.

Υπεύθυνη Ολοήμερου προγράμματος: κ. Δέσποινα Βλ.

εκπαιδευτικοί Αγγλικών: κ. Μαρία Α. και κ. Έφη Α.

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: κ. Παναγιώτης Φ. και κ. Παναγιώτης Ελ.

εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής : κ. Μαρία Μ.

εκπαιδευτικός Εικαστικών: κ. Ελένη Παπ.

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: κ. Μαρία Υφ.

εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας: κ. Παναγιώτα Μ.

εκπαιδευτικός Πληροφορικής: κ. Έφη Γρ.

υπεύθυνη Πρωινής Ζώνης: κ. Δήμητρα Μ. (Διευθύντρια)

υπεύθυνη Παράλληλης Στήριξης: κ. Ειρήνη Δρ.

 

2015 – 2016

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων:

Α1: κ. Μαρία Α.

Α2: κ. Φωτεινή Δ.

Β1: κ. Χρυσούλα Α.

Β2: κ. Γιώργος Π.

Γ1: κ. Δημήτρης Γ.

Γ2: κ. Καντιάνα Κ.

Δ1: κ. Αντωνία Γ.

Δ2: κ. Κρύστη Φ.

Δ3: κ. Κυριάκος Κ.

Ε1: κ. Ευτυχία Τ.

Ε2: κ. Μιχάλης Κ.

Στ1: κ. Γρηγόρης Γ. (Υποδιευθυντής)

Στ2: κ. Πέτρος Φ.

εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: κ. Τάσος Ν.

Υπεύθυνη Ολοήμερου προγράμματος: κ. Δέσποινα Β.

εκπαιδευτικοί Αγγλικών: κ. Μαρία Α. και κ. Έφη Α.

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: κ. Παναγιώτης Φ. και κ. Κώστας Π.

εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής : κ. Μαρία Μ.

εκπαιδευτικός Εικαστικών: κ. Ιωάννα Δ.

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: κ. Παναγιώτα Κ.

εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας: κ. Παναγιώτα Μ.

εκπαιδευτικός Πληροφορικής: κ. Έφη Γρ.

υπεύθυνη Πρωινής Ζώνης: κ. Δήμητρα Μ. (Διευθύντρια)

υπεύθυνη Παράλληλης Στήριξης: κ. Ιωάννα Ντ.

Σχολική Νοσηλεύτρια: κ. Σταματίνα Καρ.

2014-2015

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων:

Α1: κ. Χρυσούλα Α.

Α2: κ. Γιώργος Π.

Β1: κ. Ευτυχία Τ.

Β2: κ. Μιχάλης Κ.

Γ1: κ. Καντιάνα Κ.

Γ2: κ. Δέσποινα Β.

Γ3: κ. Αντωνία Γ.

Δ1: κ. Μαρία Α.

Δ2: κ. Κυριάκος Κ.

Ε1: κ. Γρηγόρης Γ.

Ε2: κ. Πέτρος Φ.

Στ1: κ. Δημήτρης Γ.

Στ2: κ. Κρύστη

εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: κ. Τάσος Ν.

Υπεύθυνη Ολοήμερου προγράμματος: κ. Φωτεινή Δ.

 

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

  • εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: κ. Παναγιώτης Φ. και κ. Γεωργία Α.
  • εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας: κ. Έφη Α. και κ. Ιωάννα Ζ.
  • εκπαιδευτικός Μουσικής: κ. Μαρία Μ.
  • εκπαιδευτικός Εικαστικών: κ. Στέλλα Φ.
  • εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: κ. Παναγιώτα Κ.
  • εκπαιδευτικός Πληροφορικής: κ. Θανάσης Κ.
  • εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας: κ. Παναγιώτα Μ.

2013-2014

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τάξεων για το σχολικό έτος 2013-2014:

Α1: κ. Ευτυχία

Α2: κ. Μιχάλης

Β1: κ. Καντιάνα

Β2: κ. Δέσποινα

Β3: κ. Αντωνία

Γ1: κ. Γιώργος

Γ2: κ. Κυριάκος

Δ1: κ. Δημήτρης

Δ2: κ. Μαρία

Ε1: κ. Χρυσούλα

Ε2: κ. Κρύστη

Στ1: κ. Γρηγόρης

Στ2: κ. Πέτρος

υπεύθυνη Ολοήμερου: κ. Φωτεινή Δ.

εκπαιδευτικός Μουσικής: κ. Μαρία Μ.

εκπαιδευτικός Πληροφορικής: κ. Κέλλυ Κ.

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: κ. Παναγιώτης Φρ., κ. Κώστας Π.

εκπαιδευτικοί Αγγλικών: κ. Έφη Α. και κ. Βασιλική Ξ.

εκπαιδευτικός Γαλλικών: κ. Όλγα Κ.

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής: κ. Νικολέτα Ντ.

εκπαιδευτικός Εικαστικών: κ. Φρύνη Δ.

εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας : –

2012-2013

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τάξεων και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι οι εξής:

Α1: κ. Πέρσα Κ.

Α2: κ. Χριστίνα Στ.

Α3: κ. Μαρία Χ.

Β1: κ. Γιώργος Π.

Β2: κ. Ευτυχία Τ.

Γ1: κ. Δημήτρης Γ.

Γ2: κ. Μαρία Α.

Δ1: κ. Κυριάκος Κ.

Δ2: κ. Αντωνία Γκ.

Ε1: κ. Γρηγόρης Γ.

Ε2: κ. Πέτρος Φ.

Στ1: κ. Κρίστη Φ.

Στ2: κ. Χρυσούλα Α.

Υπεύθυνος τμήματος ένταξης: κ. Τάσος Ν.

Υπεύθυνη Ολοήμερου: κ. Δήμητρα Ζ.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων:

γυμναστές: κ. Παναγιώτης Φρ. και κ. Κώστας Π.

αγγλικής γλώσσας: κ. Έφη Α. και κ. Δημήτρης Κάντ.

γυμναστικής Ολοήμερου: κ. Μανώλης Κ. & κ. Αθανάσιος Τσ.

πληροφορικής: κ. Αθανάσιος Καρ.

Θεατρικής Αγωγής: κ. Παναγιώτα Κ.

εικαστικών: κ. Γιώργος Φ.

μουσικής: κ. Φωτεινή Λ.

γερμανικής γλώσσας: ΚΕΝΟ

γαλλικής γλώσσας: κ. Δήμητρα Στρ.

2011-2012

Στο σχολείο μας διδάσκουν 14 δάσκαλοι (ΠΕ70) και 11 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.  Τα μαθήματα των ειδικοτήτων είναι: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, γυμναστική, μουσική, θεατρική αγωγή, πληροφορική και εικαστικά.

Ποιοι δάσκαλοι διδάσκουν στις τάξεις του σχολείου μας:

Α1 η κ. Δέσποινα

Α2 η κ. Ευτυχία

Β1 η κ. Μαρία

Β2 ο κ. Δημήτρης

Γ1 η κ. Σίλια

Γ2 η κ. Αντωνία

Δ1 ο κ. Γιώργος

Δ2 ο κ. Κυριάκος

Ε1 ο κ. Αντρέας

Ε2 η κ. Χρυσούλα

Στ1 ο κ. Γρηγόρης

Στ2 ο κ. Πέτρος

Τμήμα Ένταξης ο κ. Τάσος

Ολοήμερο η κ. Μαρία