Χώρος καταφυγής των μαθητών του σχολείου – Παραλαβή από γονείς και κηδεμόνες

Προς τους γονείς και τους κηδεμόνες του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Στην κατεύθυνση: «Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μας μονάδα» για το παρόν σχολικό έτος έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα:

  • επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος σχεδίου ενεργειών σε περίπτωση σεισμού του σχολείου

  • ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών

  • πραγματοποίηση άσκησης ετοιμότητας για σεισμό, θα ακολουθήσουν και άλλες με διαφορετικά σενάρια (σε ώρα μαθήματος, σε διάλειμμα κ.α.)

  • ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εσείς στη συνέχεια να ενημερώσετε τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τις Αρχές διακοπή της λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής του σχολείου.

Το σχέδιο ενεργειών του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, σε περίπτωση σεισμού, συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και αφορά στη σχολική περίοδο 2023-24.

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

2. Σε υλοποίηση οδηγίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμοδίων φορέων έχουμε καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και της διαχείρισης έκτακτων περιστατικών της σχολικής μας μονάδας σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συγκεκριμένο κτίριο σχολικών μονάδων:

α. 42ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

β. 57ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ως χώρος καταφυγής των μαθητών του σχολείου σε περίπτωση σεισμού οριοθετείται ο χώρος του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τον προκαθορισμένο στο Σχολικό Σχέδιο χώρο καταφυγής.

Πρωινό ωράριο (8.15-13.15) και ολοήμερο (13.15-16.00)

Τα παιδιά θα φύγουν από τις δύο βοηθητικές εξόδους του σχολείου, που βρίσκονται στον αύλειο χώρο. (οι μαθητές/τριες των Α΄-Β΄-Γ’ τάξεων από τη μεσαία πόρτα επί της οδού Αστραπόγιαννου και οι μαθητές/τριες της Δ’-Ε’-Στ’ τάξης από την κάτω γωνιακή πόρτα επί της οδού Αστραπόγιαννου).

Διευρυμένο ωράριο ολοημέρου (16.00-17.30)

Τα παιδιά θα φύγουν από την πόρτα του Νηπιαγωγείου επί της οδού Αστραπόγιαννου.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.