Προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου

Ο Διευθυντής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
 4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
 5. Την  με  αρ.  πρωτ.  Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999  εγκύκλιο  του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα
  με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής  μονάδας  από  επιτροπή,  η  οποία  αποτελείται  από:
 6. Το  Διευθυντή  της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο
 7. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής,
 8. Την Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

  

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 1. Η τοποθέτηση θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024, μέχρι 14/06/2024.
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
 3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί &
 • Από τις 12.45 μέχρι τις 13.20 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

 1. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 2. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
 4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 20/10/2023, στις 14.00 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:

Αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

 

Ο Διευθυντής του σχολείου

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

 

Κατεβάστε το έγγραφο, σε Pdf. ΚΛΙΚ ΕΔΩ!

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.