ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από   16-03-2021 μέχρι και   29-03-2021 αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ωράριο  14:10 έως 16:20 για τα Νηπιαγωγεία.