Ένα πολύ ωραίο βίντεο από τον Γιώργο Παναγιωτακόπουλο (Φυσικό – Συγγραφέα) που εξηγεί με τρόπο κατανοητό τον τρόπο που δουλεύει η μνήμη μας και ποια είναι τα βήματα που ακολουθούμε για την επίλυση ασκήσεων Φυσικής.

Κάτι τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα.

Αυτό που διαβάζουμε στο σχολικό βιβλίο:

Λέμε ότι ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση όταν το αφήσουμε να πέσει από κάποιο ύψος και η μόνη δύναμη που ενεργεί σ’αυτό είναι το βάρος του, το οποίο θεωρείται σταθερό. H αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. H ελεύθερη πτώση, επακριβώς, πραγματοποιείται μόνο στο κενό.

Πόσο εύκολο είναι να καταλάβουμε την αμελητέα αντίσταση του αέρα;

Πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιήσουμε το κενό;

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα βίντεο σχετικά με την ελεύθερη πτώση:

1. Το πείραμα του Γαλιλαίου στο εργαστήριο:

2. Το πείραμα του Γαλιλαίου στη Σελήνη:

3. Το πείραμα του Γαλλιλαίου στο μεγαλύτερο θάλαμο κενού αέρος

http://www.videoman.gr/68395

 

 

 

 

Αστραπή ονομάζεται ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη ή μεταξύ δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου του νέφους ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος, οπότε και ειδικότερα ονομάζεται κεραυνός. (wikipedia)

Αστραπές

Κεραυνοί

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα λήψης εκπληκτικών βίντεο στα οποία φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου σε πολύ αργή κίνηση, όπως τα παρακάτω:

Αστραπές και κεραυνοί σε αργή κίνηση.

 

Για τους πιο περίεργους στοιχεία για το πως δημιουργούνται οι κεραυνοί μπορούν να βρούν στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου Εισαγωγικά στοιχεία ατμοσφαιρικής φυσικής (Χρήστος Χαλδούπης) από το τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Εκπληκτικό βίντεο από τον από τον καιρό του Σεπτέμβρη σε Wyoming, Montana, South Dakota, Nebraska, και Colorado.

 

Θέλετε να δείτε ποιοι αστερισμοί είναι ορατοί πάνω από το τόπο που ζείτε;

Κατ΄αρχήν βρείτε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου σας,  πηγαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://itouchmap.com/latlong.html

Π.χ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά στη διεύθυνση:

http://www.skymaponline.net/

επιλέγετε από το μενού: location και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

 

 

Κάνετε αντιγραφή Latitude και Longitude μέχρι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο και επικόλληση στα αντίστοιχα πλαίσια, οπότε εμφανίζεται ο χάρτης του ουρανού, τον οποίο μπορείτε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε.

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη σελίδα: »

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση