Ένα πολύ ωραίο βίντεο από τον Γιώργο Παναγιωτακόπουλο (Φυσικό – Συγγραφέα) που εξηγεί με τρόπο κατανοητό τον τρόπο που δουλεύει η μνήμη μας και ποια είναι τα βήματα που ακολουθούμε για την επίλυση ασκήσεων Φυσικής.