Σεπ 07

Ανακλήσεις αποσπάσεων-Τροποποιήσεις τοποθέτησης-Aποσπάσεις-Μετακινήσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

pyspe1Με την με αρ. 40/6-9-2017, Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων πραγματοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας

,ως ακολούθως

Σεπ 07

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών,Πράξη.39/5-9-2017

pyspe1Τοποθετείται η κ. Χαλιάσου Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, μετά από λειτουργική υπεραριθμία στο 1ο Ν/Γ Ιωαννίνων, στο 31ο Ν/Γ Ιωαννίνων, με αίτησή της, από 6-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 21-6-2018)….Περισσότερα

Σεπ 07

Ανακοίνωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων εντός ΠΥΣΠΕ & τοποθέτηση αποσπασθέντων από άλλα ΠΥΣΠΕ

pyspe1Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από 11-9-2017 κι όσους αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ από 1-9-2017

ως ακολούθως:

Σεπ 07

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων-Πράξη.39/5-9-2017

pyspe1Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με αίτησή τους, από 1-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 (21-6-2018) και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από 11-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 (21-6-2018),

ως ακολούθως:

Σεπ 05

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

symbouloiΠροκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, των οποίων η θητεία είναι τριετής και ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2020

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί των οργανικά διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του 4327/2015 κι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/νης, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν και ανήκουν οργανικά, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε ολόκληρη τη σχετική προκήρυξη

Επισυνάπτονται: 1. Η Αίτηση του Υποψηφίου

2. Υπεύθυνη Δήλωση

Σεπ 05

Διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων μηνός Σεπτεμβρίου των σχολικών συμβούλων όλων των εκπαιδευτικών περιφερειών της Π.Ε. Ιωαννίνων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Απο την Περειφερειακή Διευθύντρια Επαίδευσης εγκρίθηκαν οι παρακάτων παιδαγωγικές συναντήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο των σχολικών Συμβούλων της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων

1. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων» με εισηγήτρια την κ. Δήμητρα Γκανιάτσα, Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής

2. Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στην     3η εκπαιδευτική Περιφέρεια Ιωαννίνων με εισηγήτρια την κ. Παρασκευή Νταλαούτη Σχολική Σύμβουλο 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων και 1ου και 2ου Π.Σ

3. Παιδαγωγικές συναντήσεις συνεργασίας με εισηγήτρια την κ. Ευδοξία Σακελλαροπούλου Σχολική Σύμβουλο 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων

4. Επιμορφωτική παιδαγωγική συνάντηση με εισηγητή τον κ. Πέτρο Δ. Αγγελόπουλο Σχολικό Σύμβουλο 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων

5. Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας Εισηγητής κ.Μηνάς Ευσταθίου Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου 

6.Διοργάνωση Παιδαγωγικής Συνάντησης Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων 3ης -5ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά

Αυγ 31

Άμεσες ενέργειες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1 – 09 – 2017

istoselidaΜε την επιστροφή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά.

Σε σχέση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες  αφού ενημερώσουν σχετικά τους εκπ/κους αρμοδιότητάς τους να προβούν στις εξής ενέργειες:

Επίσης με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς 2017-18 Απο το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώς εξής:

1. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

2. Λειτουργία Νηπιαγωγείων

 

 

Αυγ 31

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

pyspe1Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει και με βάση την Διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, για την πλήρωση των θέσεων των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων (10/θεσίων και άνω), συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

Αυγ 31

Τροποποιήσεις τοποθέτησης και Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

pyspe1Πραγματοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας,

ως ακολούθως:

Αυγ 28

Kαταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών

imagesΑπο το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις της Β΄φάσης όπως παρακάτω:

1. Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018

2. Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπασέων εκπαιδευτικών για τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2017-2018

3. Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018

Μετά την ανακοίνωση της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου η Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κατακλύζονται από ερωτήματα και αιτήματα, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 για την καταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς  και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως ή με φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη επόμενη φάση αποσπάσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων