Αρχική

Σκοπός του ιστολογίου είναι να υποστηρίξει το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο Δημοτικό Σχολείο. Εδώ θα βρείτε υλικό και διάφορες δραστηριότητες  σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διαχείριση ύλης για το μάθημα Τ.Π.Ε από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Πληροφορική στο Δημοτικό