ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τα γεωγραφικά όρια του 6ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας που αφορούν τις εγγραφές των νηπίων και προνηπίων περικλείονται στην κόκκινη γραμμή του επισυναπτόμενου χάρτη.