Οι μαθητές μιλούν για την αγάπη

Πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της λογοτεχνίας για το σχολικό έτος 2016-2017 Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα του προγράμματος εδώ.