Αστραπή ονομάζεται ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη ή μεταξύ δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου του νέφους ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος, οπότε και ειδικότερα ονομάζεται κεραυνός. (wikipedia)

Αστραπές

Κεραυνοί

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα λήψης εκπληκτικών βίντεο στα οποία φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου σε πολύ αργή κίνηση, όπως τα παρακάτω:

Αστραπές και κεραυνοί σε αργή κίνηση.

 

Για τους πιο περίεργους στοιχεία για το πως δημιουργούνται οι κεραυνοί μπορούν να βρούν στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου Εισαγωγικά στοιχεία ατμοσφαιρικής φυσικής (Χρήστος Χαλδούπης) από το τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.