273. Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. (23-01-2011)