272. Διαγώνισμα στη Γεωμετρία Β΄Λυκείου. (18-12-2010)