262. Διαγώνισμα στους Μιγαδικούς (Οκτώβριος 2010).