208. Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α’ Λυκείου. (10-12-2009)