200. Διαγώνισμα στη Γεωμετρία Β’ Λυκείου. (4-11-2009)