«Τι θα ήθελα να γνώριζα για τους ρητούς και άρρητους, αν ήμουν μαθητής Α΄ Λυκείου.»