• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

2016-2017

 


 

  • ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016-2017

Τα ωρολόγια προγράμματα που ακολουθούν είναι ανά τμήμα και ισχύουν από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2016. Αν υπάρχουν αλλαγές οι μαθητές ενημερώνονται εγκαίρως.

A1 A2A3  B1 B2 B3 G1

G2