Δεν αποκλείουν την ανέγερση τζαμιού κοντά στο Σημείο Μηδέν.