Αρχεία για Μάρτιος 6, 2016

Γρίφος Τετραπλεύρων

Δίνεται σκαληνό τρίγωνο ΑΒΓ. Θέλουμε να βρούμε ένα σημείο Δ τέτοιο ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να έχει  άξονα συμμετρίας. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι π.χ. να πάρουμε το συμμετρικό του Α ως προς την ευθεία ΒΓ. Πόσα σημεία Δ μπορούμε να βρούμε με διαφορετικό τρόπο από τον παραπάνω; Πως θα κατασκευάσουμε αυτά […]