Αρχεία για Ιούλιος 1, 2011

Selection Tests from Annual High School Mathematics Examinations USA (1973-1982)

Ενδεικτικά θέματα από  AHSME  σχετιζόμενα με την ελληνική μαθηματική εκπαίδευση        AHSME 1973 – 1982