Αρχεία για 20 Ιανουαρίου 2018

Εποχές

Σάββατο, Ιανουάριος 20th, 2018

Η εναλλαγή των 4 εποχών στη φύση έχουν εμπνεύσει πολλούς ζωγράφους οι οποίοι έχουν αποτυπώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής στους πίνακές τους.