Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2017

Εκπαιδευτικές χρήσεις επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων Εκπαιδευτικές χρήσεις συνεργατικών περιβαλλόντων Ιστολόγια

Κατεβάστε το υλικό από εδώ.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ένα μικροσενάριο για την εντολή «Για πάντα» στο Scratch

Κατεβάστε το μικροσενάριο από εδώ: μ-Σενάριο

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ένα μικροσενάριο για τον αλγόριθμο της αντιμετάθεσης

Κατεβάστε το μικροσενάριο από εδώ: μ-Σενάριο

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε