Περιγραφή σελίδας

Το ιστολόγιο αναφέρεται σε δράσεις ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο, στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν σχέση με την κατασκευή ρομπότ, αλλά και τον προγραμματισμό του στο περιβάλλον του Scratch.

Οι δραστηριότητες θα υλοποιούνται χρησιμοποιώντας το Κιτ Ρομποτικής: LEGO Education WeDo 2.0.