Ένας ζωντανός και δημιουργικός χώρος

Το φετινό μας έργο για το διαγωνισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος Οίκαδε:          “Νερό – Είσαι Θησαυρός”.

Το έργο μας που βραβεύτηκε στον πανελλήνιο διαγωνισμό “Η γειτονιά που θα ήθελα…” Το διαγωνισμό διοργάνωσαν από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οίκαδε της Τράπεζας Κύπρου με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.