Μηνιαία Αρχεία: Αύγουστος 2018

Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Επανακατατάσονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ. (Για τις σχολικές μονάδες Νομού Καρδίτσας σελ. 147 – 155) Απόφαση

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε