Περιβαλλοντικός Γραμ για Πτολεμαΐδα

Υλικό Καραχρήστου Παναγιώτας

Φωτόδεντρο links (ΣΔΕ)

  • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
  1. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10859Δυναμική χρονογραμμή με θέμα τις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές του 20ού και του 21ου αιώνα.
  2. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10874Χρονογραμμή και διαδραστικός χάρτης
  3. http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-274
  4. http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/275Εισαγωγή στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
  5. http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/615Μέσα μαζικής μεταφοράς (βίντεο)
  6. http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/309Μείωση των επιπέδων του CO2
  7. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6171Φαινόμενο του θερμοκηπίου-Ερωτοαπαντήσεις
  8. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6206

Προσομοίωση μοντέλου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

  1. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8097

Εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος

Λούσιος ποταμός