Παρουσίαση του ιστολογίου μας!

To ιστολόγιο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου & Λυκείου Πατρών (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών), να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων με σκοπό την ενδυνάμωση, ενίσχυση και ανάδειξη των δεξιοτήτων όλων των μαθητών των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ της πατρίδας μας.

Ο ιστότοπος αυτός φιλοδοξεί να συμβάλει με το τρόπο αυτό στην εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας με σκοπό πάντα την βελτιστοποίηση του τρόπου μετάδοσης των μαθημάτων με μεθόδους σύγχρονες και ελκυστικές, έτσι ώστε να εφοδιαστούν οι μαθητές μας όσο γίνεται καλύτερα για να αντιμετωπίσουν το εργασιακό γίγνεσθαι.

Η αλληλεπίδραση εννοείται ότι είναι ζητούμενο και όλες οι προτάσεις σας καλοδεχούμενες!

Η αφορμή δόθηκε από ένα πρόγραμμα Erasmus+, που υλοποίησε το σχολείο μας στην Κόρδοβα της Ισπανίας με τίτλο: «Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» / “Using Tablets in Education to Empower Special Needs Students”, το οποίο  ήταν διάρκειας 5 ημερών, από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2020.

Στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών στη μεθοδολογία και εφαρμογή ψηφιακών μαθημάτων με τη χρήση Tablets στην τάξη, αντλώντας πρακτικές και εμπειρίες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία αλλά και από οργανισμούς του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος.